Bartoszyce

"POWIATOWY Zespół Opieki Zdrowotnej W Ostródzie - Spółka Akcyjna"

Bartoszyce, Wyszyńskiego 11, Telefon 089 764 95 34

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 73 49 39
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych