Braniewo

Zespół Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim

Braniewo, Moniuszki 13, Telefon 556218341

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych