Elbląg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Elbląg, Królewiecka 146, Telefon 055-239-57-59

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 235 97 63
Pilny 2 brak osób skreślonych 61

Szpital Powiatowy Im. Jana Mikulicza W Biskupcu

Elbląg, Komeńskiego 35, Telefon 552394432

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 62 33 66
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych