Giżycko

Elbląski Szpital Specjalistyczny Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Elblągu

Giżycko, Warszawska 41, Telefon 87 429 67 31

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 61 38 45
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych