Morąg

"SZPITAL Giżycki" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Morąg, Dąbrowskiego 16, Telefon 089 757 4231

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 58 39 44
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych