Nidzica

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy W Piszu

Nidzica, Mickiewicza 25, Telefon 89 625 05 18

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 15 23 16
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych