Ostróda

Miejski Szpital Zespolony W Olsztynie

Ostróda, Jagiełly 1, Telefon 089 646 06 62

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 88 4 59
Pilny 1 brak osób skreślonych