Szczytno

Szpital Powiatowy W Kętrzynie

Szczytno, M.C. Skłodowskiej 12, Telefon 896232104

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych