Biskupiec

Szpital Powiatowy W Nowym Mieście Lubawskim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Biskupiec, Armii Krajowej 8, Telefon 89 715 62 03| 89 715 62 04

Przypadek Liczba osób oczekujących Liczba osób obsłużonych Czas oczekiwania w dniach
Stabilny 66 42 24
Pilny brak osób oczekujących brak osób skreślonych